Menu
ITEM #67112

JVC

GY-HD250 - W/ KA-HD250/CCU/ENG VF/16xHD LENS


Quantity Available: 4

Inquire

QTY: 4 - PRICE PER EACH

JVC GY-HD250 CAMERA CHAINS - EACH CHAIN INCLUDES:-

  • JVC GY-HD250 1/3" 3CCD CAMERA HEAD
  • JVC KA-HD250HH ADAPTACAM STUDIO ADAPTER
  • JVC RM-P210 CCU
  • JVC ENG VF
  • FUJI TH16x5.5BRMU HD LENS (NO 2x, REAR LENS CONTROLS)